Als Saksen Weimar Grenadiers hebben we een nauwe band met de Vereniging Veteranen Grenadiers en Jagers.  Ze organiseren zeer leuke evenementen waar je, als je lid bent, ook vaak aan kan deelnemen. Hieronder vind je hierover een stuk uitleg welke door de Vereniging is gegeven.

Voor alle Grenadiers welke gediend hebben op de Saksen Weimar kazerne.

Deze militairen kunnen lid worden van de VVGJ – Vereniging Veteranen Grenadiers en Jagers.
Onze statuten voorzien hierin dat er een uitzondering kan worden gemaakt voor diverse groepen niet zijnde veteranen. Dit houdt in dat de mensen die geen veteraan zijn wel kunnen deelnemen aan bijvoorbeeld de jaarlijkse reünie van de VVGJ. Zij die lid zijn van onze Vereniging betalen jaarlijks € 10,= contributie.

De Nederlandse Veteranendag in Den Haag is alleen voorbehouden aan veteranen, u bent uiteraard die dag zeker welkom op het Malieveld in Den Haag dan wel ergens langs de route om de veteranen langs te zien lopen.

De doelstelling is de kameraadschappelijke band tussen allen die ooit gediend hebben als Grenadier en of Jager voor alle rangen en hun thuisfront en dat geldt dus ook voor jullie.

Wil je meer weten of lid worden? Klik dan HIER.